מכינת לפידות אמונה

מכינה קדם צבאית לבנות דתיות
לקראת שירות משמעותי

קולאז' פתיח מכינת לפידות
הווי מכינת לפידות

מחברות איתך שמיים וארץ!

מכינת לפידות- אמונה באה לבנות את דור העתיד של המנהיגות נשית ובכלל זה להכין בוגרות שמינית לשירות משמעותי.
השנה במכינה היא שנה משמעותית בחייה של אישה  מאמינה ותהווה תשתית אמונית, רוחנית ומעשית לחיים שלה בהמשך כאדם דתי וכמובילה חברתית.

שנת המכינה מאפשרת לבת לבנות את עולמה האמוני והאישי מתוך מכוונות לקראת הייחודיות שבאתגר השירות הצבאי ובחיים בכלל.

שנה מעצבת חיים!

חיילות בוגרות מכינת לפידות

בוגרות מספרות