על מכינת זוהר - מכינה קדם צבאית לבנות

מכינת זוהר במעלה אדומים היא שלוחה של המכינה הקדם צבאית לפידות אמונה. המכינה מיועדת לבנות דתיות ומסורתיות בוגרות תיכונים, הרוצות להתכונן לצבא באווירה משפחתית, עם דגש על צמיחה אישית ועשיה חברתית.

מטרות המכינה:

  • בניית חוט שידרה ערכי ציוני יהודי המוביל ללקיחת אחריות ומחויבות למדינה.
  • הכנה לשירות צבאי משמעותי.
  • העצמת החניכות ובניית מנהיגות נשית חזקה.

היעדים המרכזיים:

  • לקיחת אחרית בחיי היום יום במכינה, בהתנדבות ובשירות הצבאי.
  • הכרות עמוקה עם המערכת הצבאית.
  • מוכנות פיזית ומנטלית לשירות הצבאי.
  • לימודים מגוונים של  יהדות, ציונות ואקטואליה.
  • הכרות עם החברה הישראלית.
  • חיבור לארץ ישראל ונופיה.
  • יכולת לניהול כלכלי ופיתוח אישי.

בשנת המכינה החניכות תתנדבנה ותעסוקנה בעשייה חברתית, בלמידה מותאמת ובהכנה אינטנסיבית לשירות הצבאי. הן תכרנה לעומק את החברה הישראלית באמצעות סדרות ברחבי הארץ אותן החניכות מנהלות.

הדרך המרכזית לצמיחה האישית היא באמצעות חיי הקבוצה, התפקידים במכינה והאחריות סביב פרויקטים המוטלים על החניכות.

בוגרות המכינה תקבלנה אי"ה ליווי אינטנסיבי במהלך שירותן הצבאי ולאחריו, על מנת לממש את חזון המכינה ולתת להן נקודת מוצא גבוהה להשתלבות בחיים האזרחיים.

צוות מכינת זוהר בניהולה של תהל הריס יוביל את החניכות לשנת מכינה משמעותית ולהזדמנות לצמיחה והתפתחות אישית מתוך אחריות חברתית.

צפי בסיכום סדנת השטח של מכינת זוהר, תשפ"ב

טיולים מכינת זוהר
Play Video about טיולים מכינת זוהר